Хищните растения са нещо като нов ботанически кошмар, но това, което е наистина интересно, е как свързани но разделени на огромни разстояния растения в различните части на света самостоятелно са еволюирали към един и същи апетит: към месо.

Ново изследване е проучило различни видове хищни растения от Австралия, Северна Америка и Азия и е открило, че техните биологични механизми за смилане на насекоми са забележително сходни. Въпреки че растенията са еволюирали към “месоядство” в много различни среди и при много различни условия.

“Тези растения имат генетичен инструментариум и всички те се опитват да отговорят на въпроса “как да станем месоядни. И в края на краищата всички са успяли.

Изглежда има само много ограничен брой пътища към това да станат месоядни,” обяснява биолога Виктор Албърт. 

Източник: Science Alert