Учени от Канада и Великобритания откриха връзка между приемането на често срещано лекарство за регулиране на кръвното налягане и рака на белия дроб. Имаме ли повод за притеснение?

Милиони хора по света пият ACE-инхибитори (или инхибитори на ангиотензин-конвертиращ ензим). Това са фармацевтични продукти, предназначени основно за лечението на артериална хипертония и прогресираща сърдечна недостатъчност. Те са изключително ефективни и страничните им ефекти често са незабележими.

Няколко скорошни изследвания потвърждават, че краткосрочният прием на ACE е безопасен за здравето. Как обаче стоят нещата при дългосрочния? Все още не разполагаме с достатъчно категорични данни.

Виж още: Смъртните врагове на сърцето

Някои проучвания, свързани с приема на ACE, откриват, че рискът от развиване на множество видове рак е доста по-висок от обикновеното. Други изследвания обаче отричат това. Подобни противоречиви резултати предизвикват голям дебат в медицинското общество. Една от страните смята, че статистките, показващи по-голям риск от рак, вероятно са вследствие от други фактори (като цялостно здравословно състояние и лош начин на живот). Другата обаче настоява, че данните са валидни и подкрепя твърденията си с няколко биологични изследвания, според които ACE може да предизвика натрупване на възпалителни молекули в дробовете, които принципно се асоциират с рак.

С надеждата да оценят по-прецизно риска от развиването на рак, изследователите от Канада и Великобритания проучват здравните данни от UK Clinical Practice Research Database (CPRD). Те подбират 992 061 пациенти (които са започнали нов режим на прием на лекарства за кръвното в периода от 1995 до 2015 г.) и проследяват здравното им състояние до края на изследването през декември 2016 г. (или до диагностицирането им с рак или тяхната смърт).