Според новата публикация на група физици от университета Кълъмбия в света е пълна със специални частици, които имат отрицателна маса. За тях е характерно, че в условия на и под въздействието на гравитацията не се привличат от масивните обекти, а се отправят в точно противоположната посока. Но това, което е интересно е, че това не са някакви странни и екзотични частици от мащабите на квантовата механика, а са т.н. фонони, звуковите частици, които чуваме и произвеждаме всеки ден. При положение обаче, че звукът дори не е физически обект, как изобщо може гравитационната сила да му въздейства?

Учените са изградили тази нова и провокативна хипотеза, защото за момента тя не е доказана, за да приета като научна истина, след като са си задали въпроса какво би било, ако звуковите вълни всъщност имаха маса? И тя е отрицателна, и всъщност би генерирала миниатюрни гравитационни полета, които действат в точно обратната посока на тази, в която трябва да подейства гравитацията.

Science Alert