Според Стандартния модел на физиката съществуват четирите сили на природата – гравитация, електромагнетизъм, както и двете ядрени сили – слаба и силна. Сега изследователите откриха аномалия, която предоставя още доказателства за съществуването на пета сила на природата.

През 2016 г. екип от унгарски физици публикува интересно изследване, посветено на радиоактивното разпадане (процесът, при който нестабилните атоми губят енергия заради радиацията) на нестабилния изотоп берилий-8.. Откритията намекнаха за съществуването на неоткрита досега частица, която учените нарекоха X17. Частицата не бе засечена пряко, но изследователите забелязаха увеличение на двойките електрони и позитрони, което означава, че най-вероятно неизвестна частица пренася енергията от ядрото и се разпада в двойките. Въпросната частица "носител" е бозон – т.е. характеризира се с вътрешно движение (подобно на фотоните и Хигс бозона), няма електрически заряд и тежи приблизително 17 мегаелектронволта (или 33 пъти повече от електрона).

Днес същият екип откри нови доказателства за съществуването на X17 при различно разпадане – този път на хелий. Откритията са публикувани в ArXiv. Учените са изследвали разлагането на хелиев атом във възбудено състояние. Екипът отново се натъква на увеличение в двойките електони и позитрони, което индикира наличието на неизвестна частица. Нейната маса е много близка до онази, която са наблюдавали при берилий-8. Екипът твърди, че е уверен в резултатите си – шансът да грешат е 1.6 на трилион.

Този нов бозон не би могъл да бъде една от известните частици, пренасящи взаимодействията на четирите фундаментални сили заради отличителната си маса и малката си продължителност на живот (около 10 на минус 14 секунди).