Когато чуете думата симетрия, може да си си представите най-общо триъгълници, пеперуди и дори балерини. Но по научно определение симетрията е "трансформация, която не променя обекта." Моля?

Колм Келъхър разнищва това абстрактно понятие и обяснява как изявената симетрия на животните може да ни каже повече за тях -- и за нас самите.

Урок на Колм Келъхър, анимация на Андрю Фьорстър.

Налични са субтитри на български.