От химическа гледна точка главната причина за стареенето на книгите е киселинността на хартията. Висока киселинност е характерна за печатните издания от деветнадесети и двадесети век, което обяснява бързото им захабяване и така известния аромат. Книгите, произведени от първите печатари, са оцелели повече от 500 години заради високото качество на хартията си.

Симптоми на стареене на хартията са покафеняването или появяването на тъмни петна по страниците. Книгите реагират и със външни материали. Изрезка от вестник пазена между страниците на книга може да доведе до химическа реакция заради мастилото и евтината си висококиселинна хартия.

Конвенционалните методи за библиотечен и архивен анализ включват вземане на проби от документите и тестването им с традиционно лабораторно оборудване, което е времеемко и вреди на обектите.
Новаторската технология на д-р Стърлич обаче анализира от разстояние веществата отделяни от старите книги и документи без да влияе на тях самите.

До момента учените успешно са “подушили” 72 документа от деветнадесети и двадесети  век с цел по-адекватното им съхранение. Набелязани са 15 ОЛС, изглеждащи като добри кандидати за маркери, с които да се следи за признаци на стареене на хартията.