Според Прештал Уокър от MindYourDecision тази задача е давана на учениците по математика в 6. клас в Китай.

Разполагате с правоъгълник 10 на 20. Един от диагоналите му е свързан. В него откриваме два кръга с еднакви размери. Те се допират както един до друг, така и до страните на правоъгълника.

Можете ли да изчислите каква е общата площ на оцветените в червено места?

Ще намерите отговора на следващата страница.