Ново изследване откри доказателства, че религиозните и духовните преживявания активират наградните механизми в мозъка по начин, много подобен на любовта, секса, хазарта, наркотиците и музиката.

При изследването на 19 поклонници на мормонската версия на Християнството те са били помолени да “почувстват духа” и техните мозъци  са се активирали по познат начин, почти сякаш са чули любимата си песен или са взели наркотик.

Въпреки, че изследването е много малко по обсег, това са едни от първите резултати, които показват как реагира мозъка на хората на идеята за Бог и показват по много интересен начин, каква роля играе религията за регулирането на човешкото настроение и при взимането на решения. 

Източник: Science Alert