Ирина Карева превежда биологията на езика на математиката и обратното. Тя създава математически модели, които описват динамиката на рака и чиято цел е разработването на нови лекарства за борба с туморите.

"Силата и красотата на математическото моделиране е, че ни кара да формулираме по много точен начин това, което си мислим, че знаем", казва Карева. "То може да ни помогне да се насочим в правилната посока, и да ни покаже къде може да има задънена улица."

Всичко се свежда до задаването на правилния въпрос и превеждането му в правилното уравнение и обратно.

Налични са субтитри на български.