Понякога се оказва трудно да се запазят положителните чувства към партньора в дълготрайна връзка. В рамките на проект, финансиран от Департамента по отбраната на САЩ, психолози са разработили процедура, която може да успее да помогне на войници и други хора в ситуации, които се отразяват негативно на връзките с партньорите им.

Учените са се фокусирали върху техника, която може да препрограмира ума на индивида като се използват снимки на сладки малки животни. Идеята зад техниката е, че ние трябва да развием положителни асоциации с нашите партньори. Затова: защо да не увеличим броя им и защо не подобрим качеството като използваме някои от най-старите методи в психологията?

На половината от 144 женени двойки са били прожектирани серии от образи като подредбата им е билата такава, че до снимките на партньора са били сложени снимки с много позитивна наситеност. На контролната група до снимките на партньорите им са били прожектирани неутрални вместо положителни образи. 

Процедурата е продължила в продължение на 3 дена от седмицата за период от 6 седмици. Резултатите са били недвусмислени: тези, които са наблюдавали сериите от снимки с положителни асоциации, са споделили, че качеството на брачния им живот се е повишило след експеримента.