В последно време акумулаторната станция "Пауъруол" на фирмата Тесла набра особено голяма популярност. Тя се оказа наистина удобен начин да складирате електричество за разсрочено ползване (в случаите, когато токът спира или при по-ниско тарифен период от денонощието). Но при цена от 5500 долара станцията е непосилна и нерентабилна за много семейства.

Затова много хора, които се интересуват от техника, са построили свои собствени станции. Оказва се, че домашно произведените са не просто по-евтини, но и успяват да складират толкова енергия, колкото и станцията на Тесла. Понякога дори повече.

Най-често конструктурите използват стари и рециклирани батерии от лаптопи. Станцията на Тесла може да складира до 14 kWh, като това ограничение не е технологично. Някои от конструкторите са успели да направят станции, които да складират до цели 40 kWh електричество. 

Science Alert