Знаем, че прелетните птици се ориентират с помощта на магниторецепцията, която им помага да открият пътя през огромни разстояния, следейки магнитното поле на Земята по време на епичните си годишни миграции. Въпреки това някои учени смятат, че способността да усещаме магнетизма на планетата може да присъства при всички животни – включително и при човека.

Сред най-големите привърженици на тази идея е геофизикът Джо Киршвинк от Калифорнийския технологичен институт, който, на конференция в Лондон през април 2016 г. представи резултатите от малко изследване, което според него доказва, че хората наистина притежават способността да засичат магнитните полета. В писмо до авторитетното научно списание Science, скоро след презентацията си, той твърди, че „хората имат функциониращи магниторецептори“.

Магниторецепцията се наблюдава при широк набор от организми, сред които и някои бактерии, които се подреждат около полюсите на магнит, когато е поставен в близост до тях. Това кара Киршвинк да смята, че повечето съвременни бозайници са наследили тази способност от своите еволюционни предци. Едно изследване, публикувано преди време демонстрира, че кучетата се ориентират по оста между северния и южен полюс на Земята, когато ходят до тоалетна. Въпреки това, тъй като хората обикновено не използват магниторецепция, може да се предположи, че просто сме забравили как.

Най-големият проблем, пред които са изправени Киршвинк и други изследователи в областта е, че никой  не знае как работи магниторецепцията, тъй като учените досега не са успели да открият никакви биологични компоненти, които могат да функционират като магниторецептори – дори при животните, за които се знае със сигурност, че притежават тази способност.

Ето защо, макар и Киршвинк да е убеден, че хората действително са запазили тази способност, той няма представа кой орган може да отговаря за нея, казвайкиза илюстрация, че те „може да са в малкия пръст на левия крак“.

И все пак това не му пречи да изследва. В последните му експерименти, изследователите пуснали въртящи се магнитни полета покрай участниците, докато измервали мозъчните им вълни. Правейки това, те установили, че когато магнитното поле било завъртяно по посока, обратна на часовниковата стрелка, определени неврони реагирали на тази промяна, генерирайки скок в електрическата активност.

Тъй като единствената променлива е била само посоката на магнитното поле, учените са уверени, че тази активност може да е единствено в отговор на това – от което заключават, че хората действително имат способност за магниторецепция.

Дори и Киршвинк да е убеден, че този експеримент доказва наличието на магниторецепция при хората, той няма как да разкрие какви са рецепторите за нея и как работят.

Източник: iflscience.com