Сред огромното количество данни, които физиците бяха събрали през 2012 за да потвърдят съществуването на Хигс бозона, те бяха засекли сигнали от нова частица и бяха дали временно име на бозона "Мадала".

Сигналите за първи път са регистрирани през 2012 в Големия Адронен Колайдър в ЦЕРН, и са потвърдени от повторени експерименти през 2015 и 2016.

Екипът зад откритието, Групата за Физика на Високите Енергии от Университета Витватерсранд от Южна Африка предполага, че ако тяхната Мадала хипотеза е вярна, ще помогне да си обясним присъствието на тъмната материя във вселената.

Водещият изследовател на групата, Брус Меладо обясняват, че Мадала бозона изглежда взаимодейств с тъмната материя. Съобщение от ЦЕРН коментира новия бозон:

“Значимостта на откриването на новия бозон надхвърля това на Хигс бозона. Хигс бозона бе необходим за да завърши Стандартния модел на Квантовата Механика. Но този бозон не ознаменува откриването на нова сила или ново семейство от частици.

Откритието на нови бозони ще бъде доказателство за съществуването на сили и частици, преди непознати за нас. Затова, без никакво съмнение, откриването на нови бозони ще заслужава Нобелова Награда.”

Източник: Science Alert