Учени показаха, че кристалите също могат да са гъвкави и да се огъват много пъти. Оказва се, че те дори могат да бъдат завързвани на възли (!), и това променя радикално нашето разбиране за тези забележителни структури, като предизвиква самата класическа дефиниция за кристал.

Както всички знаем от училище, кристалите са нееластични и крехки. Ако опитате да огънете кристал от каменна сол или кварц, той просто ще се счупи. Но резултатите от новото изследване показаха, че това съвсем не е задължително да е така. Откритието, което е напълно изненадващо, има потенциала да революцонирзира технологията и електрониката.

Екипът от учени е успял да “отгледа” еластични кристали, които се огъват многократно и възстановяват своята оригинална форма. Но това, което е още по-важно е, че тези гъвкави кристали са запазили традиционните свойства на кристалите, които ние използваме в нашите технологии. И това реално прави еластичните кристали изцяло нов тип материал от изключително значение за много сфери от живота. 

Science Alert