1. Гравитацията на Луната е 1/6 от земната гравитация. Теглото на една топка за боулинг на Земята ще бъде ____ теглото й върху Луната.

а) равна

б) 1/6 от

в) 6 пъти

г) 1/36 от

2. Самолет лети в посока изток със скорост 200 км/ч при насрещен  източен вятър, който духа със скорост 50 км/ч. Какво разстояние ще измине самолетът за два часа?

а) 300 км

б) 250 км

в) 500 км

г) 400 км

3. Колко ролки се въртят по часовниковата стрелка?

а) 0

б) 4 

в) 6

г) 8

Ако смятате, че има такива и можете, назовете кои са.

4. Вижте ТАЗИ рисунка. Кой ще трябва да приложи повече сила, за да издърпа тежестта?

а) Човекът вляво (A)

б) Човекът вдясно (B)

в) и двамата.

5. Топка за боулинг пада вертикално от височина 36 метра над земята с начална скорост 12 m/s. Кое твърдение е вярно?

а) Топката ще докосне земята точно след три секунди със скорост 12 m/s.

б) Топката ще докосне земята след по-малко от три секунди със скорост по-голяма от 12 m/s.

в) Топката ще докосне земята след повече от три секунди със скорост по-малка от 12 m/s.

г) Топката ще докосне земята след повече от три секунди със скорост по-голяма от 12 m/s.

6. Върху кой прът се оказва по-голям натиск?

a) и върху двата

б) 1

в) 2

Ще намерите отговорите на следващата страница.