Селекция от никога невиждани досега фрагменти от свитъци от Мъртво море бяха публикувани в две нови книги.

Смятани от специалистите за едни от най-важните древни текстове откривани някога, ръкописите от Мъртво море се състоят от няколкостотин документа, които датират отпреди повече от 2000 години. Те са били намерени в пещера, която е на около два километра от брега на морето, между 1946 и 1956 години.

Нови 25, непубликувани досега свитъка, които са били закупени от колекционерите Мартин Шойен от Норвегия и Стив Грийн от САЩ, ще бъдат представени на широката публика за първи път.

Фрагментите съдържат записи от книгите Битие, Изход, Левит, Второзаконие, Рут, Царе, Михей, Немая, Йеремия, Иолия, Съдии, Числа, Псалми, Езекил, Йона и др.

Източник: Unexplained Mysteries