сп. Мениджър Мениджър.NEWS Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Вселена

Въпреки голямата си маса (около 250 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето), черната дупка не може да привлече достатъчно материя. Затова материята остава в акреционен диск около черната дупка, а самата тя "гладува". Източник: Shutterstock

Вселена

Илюстрация на въпросните светкавици. Източник: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt

Вселена

Екваториалното (вляво) и полярното (вдясно) сияние. Източник: LASP

Вселена