Не много далеч от града на инките – Мачу Пикчу, се намира Саксайуаман – странно укрепление от каменни стени, разположено в покрайнините на Куско.

Поредицата от три стени,  ''сглобени'' от 200-тонови скални блокове и варовик, са подредени зигзагообразно върху хълмистия терен. Най-дългата от тях е около 304 метра и всяка една е с височина 4 метра. Монументът е в удивително добро състояние за своята епоха, имайки предвид предразположеността на района към земетресения. Горните части на стени са леко срутени, тъй като монументът е бил превзет от испанците, които искали да построят църкви в  Куско. Счита се, че теренът, заобикалящ монумента, разполага с няколко катакомби, наричани чинкана, които са служели като свързващи проходите с другите структури в района звена.

Повечето учени са единодушни, че  Саксайуаман е служел като вид крепост и преградна стена, но това също е спорна тема. Странната форма и ръбовете на стената дават повод на размисъл, че навярно могат да имат и символична функция. Един от примерите в полза на това становище е , че когато се погледне отгоре Куско, структурите имат формата на главата на пума. Както повечето каменни структури, изработени от инките, така и  Саксайуаман е построен от огромни камъни, които са плътно прилепени един към друг, така че не е възможно да се постави помежду им дори лист хартия. Оттук произлиза и мистерията – как инките са успели с това експертно позициониране и как са придвижили и повдигали тези тежки каменни блокове?

Източник: idi.bg

Gallery

Vadim Ozz / Shutterstock