Това е единственото място, където имам пари, пътувам в чужбина и имам идеални отношения с всички.