Разказват, че след прочутото „Малка стъпка за човека, голям скок за човечеството”, едно от първите неща, изречени от  Нийл Армсртонг при стъпването му на Луната, били думите „Успех, мистър Горски!”

Никой не разбрал какво има предвид. От центъра в Хюстън го попитали какво говори, но той се правил, че не ги чува.

Първоначално се смятало, че посланието е отправено към руските конкуренти, но се оказало, че космонавти с името Горски няма.

Години по-късно Амстронг разказва как веднъж като дете играел бейзбол на двора. Топката отишла в съседния двор. Когато отишъл да я вземе, чул от отворения прозорец съседите да се карат. Госпожа Горски разгневена викала: „Секс ли? От мен ще видиш секс тогава, когато съседското дете стъпи на Луната!”

* * *

Дори и тази история, цитирана тук и там, да е само градска легенда, тя винаги ще ни кара да се усмихнем и да се замислим колко относителни са границите на възможното.