Интуицията е нещо, което не можете да научите. Тя е нещо, което носите в себе си цял живот и ви кара да вземате решения от всякакъв вид. Вашата интуиция отговаря на въпроси, основани на липса на логически разсъждения.

Тя действа като чувство, което ви казва какво да правите или какво да изберете. Благодарение на вашата интуиция, вместо да се чувствате по определен начин, вие знаете нещо, без да знаете логиката зад него.

И така, как може да проверите интуицията си? Тези загадки няма да се основават на каквато и да било логика, затова ще трябва да се доверите на вашата интуиция. И имайте предвид, че е възможно да не слушате интуицията си сто процента от времето, което може да ви обърка.

Източник:  illustrator096 / Shutterstock

Какво ви подсказва интуицията по този въпрос? Кои три от тези сандъци съдържат съкровище?

Вижте отговора на следващата страница.