Вероятно ви се е случвало поне веднъж, наблюдавайки съвсем обикновени неща в ежедневнието, да разпознаете в тях човешки лица. Това явление е известно като „парейдолия“. Смята се, че тази способност е придобита в процеса на човешката еволюция, тъй като е била ключова за оцеляването и социациализирането на предците ни.

Парейдолията показва развито въображение, а способността за разпознаване на лица е признак, че човек е наблюдателен и има усет за социалната среда. Тъкмо такива хора имат вроден психологически талант и дарба да разбират хората.

Имате една минута, за да разгледате внимателно ТАЗИ КАРТИНКА.

Колко човешки лица откривате на нея?

Резултатите ще откриете на следващата страница.