Зарът е малък многостенен предмет, предимно куб, който при хвърляне показва случайно цяло число, като всяка стойност, от 1 до 6, е еднакво вероятна.

В много игри, като например генерал и барбут, заровете са централен елемент. Те изпълняват главна роля и в редица настолни и хазартни игри.

Върху всяка от шестте страни на зара са отбелязани различен брой точки, символизиращи числата от 1 до 6. Обикновено се спазва принципът на конструиране, при който сборът от цифрите на срещуположните страни на-често използвания шестостенен зар винаги е 7.

Видове зарове

Наред с най-разпространения шестостенен зар и използвания при настолната ролева игра ABOREA десетостенен, съществуват още няколко повече или по-малко употребявани зарове. Независимо от външния им вид се различават зарове с две (монета), 4, 8, 12, 20, 30 или 120 страни. През 18. век в Китай от заровете се ражда доминото. Една плочка домино всъщност произлиза от две от страните на зара.

Освен това съществуват:

Лъжливи зарове: манипулирани зарчета, обикновено използвани от измамници. Най-честите манипулации представляват слагане на малки тежести на едната вътрешна стена на зара, за да пада той по-често на дадена страна. С такива зарове си служат и фокусниците, чиито номера целят определен резултат.

Майсторски зарове: зарчета, на които нежеланите цифри са заменени с желани.

Специфични зарове: Към тях спадат тематичните комплекти, използвани за ролеви игри, зарчетата с унифициран дизайн, както и тези със символи вместо цифри.

Любопитен факт: За игра на табла в Гърция за първи път се упоменава в епоса на Омир. Паламид, трагичният Омиров герой, често се споменава като откривател и майстор на много настолни игри - той е измислил зарчетата, а табла без зарчета не може. По време на разкопки в град Ур откриват една украсена с орнаменти дъска за игра, която е най-древната дъска за табла.

Цветелина Велчева