В нумерологията всяка една цифра от 1 до 9 притежава определени характеристики. Хората, занимаващи се с тези неща, вярват, че вашето име и дата на раждане могат да разкрият страшно много неща за личността ви. Така ли е? Проверете сами…

Няколко елементарни изчисления могат да разкрият две числа, които оформят характера ви.

Използвайте своето име, за да изчислите вашето число на Съдбата.

Следвайте тези инструкциите:

1. Съберете числата, които съответстват на буквите на вашето име, като използвате за справка таблицата по-долу.

Пример: Нели. 5 + 6 + 3 + 9 = 23.

2. Сега съберете числата, докато не получите едноцифрено число. 23 -> 2 + 3 = 5.

3. Повторете същото и с фамилното си име. Пример: Петкова. 7 + 6 + 1 + 2 + 6 + 3 + 1 = 26. 26 -> 2 + 6 = 8.

4. Съберете получените числа от вашето име и фамилия. Ако е необходимо, съберете числата от получения резултат, докато не се образува едноцифрено число, или едно от двете мастър числа (11 или 22).

Пример: 23 + 26 = 49. 49 -> 4 + 9 = 13. 13 -> 1 + 3 = 4.

Финалният резултат е вашето число на Съдбата.

С помощта на рождената си дата може да изчислите и своето число на Житейския път.

Процесът е сходен с горния.

Запишете датата си на раждане под формата на числа. Пример 24/03/1950 -> 2 + 4 + 3 + 1 + 9 + 5 + 0 = 24.

Съберете числата от получения резултат, докато не получите едноцифрено число или едно от двете мастер числа (11 или 22). 24 -> 2 + 4 = 6.

Това е вашето число на Житейския път. То върви ръка за ръка с числото на Съдбата. Двете показват различните страни на вашия характер.

Вижте какво означават самите числа на следващата страница.