Много части на тялото разкриват личността ни или показват кое е водещото начало в живота ни. Особено издайнически в тази връзка са ръцете. Който умее да гледа на ръка, може да научи много неща за живота си по линиите на дланта. Но не само линиите говорят. Начинът, по който свивате ръката си в юмрук, издава някои черти на характера ви. Сега свийте спонтанно дланта си в юмрук, като обърнете специално внимание на положението на палеца. От следния тест ще узнаете какво разкрива юмрукът за истинското ви аз. Ще останете изненадани от резултатите!

Юмрук A: С палец върху свития показалец

Как изглеждате в очите на околните:

Качествата, които другите виждат у вас, са чувствителност, богата фантазия, отзивчивост,  но също така неувереност и припряност. В техните очи вие сте енергични и остроумни, имате авантюристичен дух и сте склонни към самоирония.

Какви сте в действителност:

Искате да се отнасят към вас с внимание и уважение, търсите закрила. Понякога сте прекалено дружелюбни и позволявате да ви се качват на главата. Но в действителност знаете точно кой ви използва и кой е искрен с вас. Не давате воля на чувствата си, дори ако някой ви е особено симпатичен. Това е причината понякога да оставате неразбрани.

Юмрук Б: С палец върху останалите четири свити пръста

Как изглеждате в очите на околните:

Хората ви намират за талантливи, креативни, великодушни, самоуверени, гъвкави, трудолюбиви, идеалистични, честолюбиви и много чаровни.

Какви сте в действителност:

Вие имате нежна душа и се страхувате да не ви наранят. Имате високи очаквания и се боите от загуба. Нуждаете се от топло и мило отношение, но същевременно ви е трудно да допускате близост. Всъщност не искате много – единствено да сте заобиколени с хора, които ви приемат такива, каквито сте.

Юмрук В: С палец, покрит от другите свити пръсти

Как изглеждате в очите на околните:

Околните ви смятат за творчески и интелигентни личности с богата душевност. В техните очи вие сте емоционални, имате бързи реакции и дар слово. Ценители сте на красивите неща и изкуството, обичате да размишлявате, но понякога се тревожите излишно.  Отдавате много голямо значение на хармонията и умеете да влияете на другите.

Какви сте в действителност:

Обикновено предпочитате да си замълчите, но не защото не знаете какво да кажете, а защото се страхувате да не обидите някого. Искате свободен живот, заобиколени само от хора, които ви разбират. Обичате да мечтаете. Мекосърдечни сте и дори някой много да ви е засегнал или шокирал, ако ви се извини искрено, сте готови веднага да му простите.