Затворете лявото си око и се вгледайте в плюсчето (за да проработи този ефект, може да се наложи да се отдалечите от дисплея и/или да се приближите към него, както и леко да наклоните глава). Изведнъж точката вдясно изчезва. 

Странно, нали?

Реално погледнато този трик разкрива точното местоположение на сляпото петно на вашето дясно око. 

Виждаме света около нас, тъй като фоторецепторните клетки в нашите ретини преобразуват светлината в електрически сигнали, които впоследствие се изпращат към мозъка. На едно определено място обаче, където нервите и кръвоносните съдове се свързват с окото, тези клетки липсват.

Съответно – ако светлината, отскачаща от дадено изображение, достигне ретината ви в това конкретно място, вашият мозък просто ще запълни празнината на базата на минал опит или просто посредством някакво предположение какво всъщност се намира там. В случая с горния трик – нищо.

Вижте видеото по-долу за повече подробности и още страхотни зрителни илюзии.