Представяме ви 4 карти.  Коя от тях си заслужава да се обърне, за да проверите дали следното твърдение е вярно или не: „Всяка карта, която има гласна от едната страна, разполага с четно число от другата.“

Важно! Трябва да обърнете колкото се може по-малко карти.

Успех!

Отговора ще намерите на следващата страница.