Таоското бучене (от английски: Taos hum) е феномен с неизяснена природа. Нарича се така по името на град Таос, щат Ню Мексико, САЩ. Известни са и други названия на феномена: бристолски шум, британски шум, шум от Кокомо и др.

Таоското бръмчене представлява усещане за нискочестотен шум в едното (обикновено дясното) или двете уши. Наблюдателите го описват най-често като шум от дизелова машина. Понякога бученето е съпроводено и с други звуци: свистене, свирене, барабанни удари и др. Явлението е известно от началото на 60-те години на 20. век. Наблюдавано е за пръв път на територията на Великобритания. В Таос се е появило през 1991 г. Към момента (2005 г.) се наблюдава практически в целия свят, но е най-разпространено в Северна Америка, Европа и Австралия.

Най-характерната особеност на таоското бучене е, че не може да се регистрира, нито с акустични, нито с електромагнитни методи. Чуват го малка част от хората. На местата, на които се наблюдава те са между 1 и 10 % от населението. Тези хора не просто го чуват, за тях то е изключително дразнещо. При продължително слушане предизвиква главоболие, световъртеж, гадене, стомашни разстройства и други неприятни усещания. Провеждани са множество научни изследвания на този феномен от различни институти, но засега без особен резултат. Единственото, доказано със сигурност е, че бученето не е плод на самовнушение, а се предизвиква от неизвестен външен фактор. В някои страни (напр. Великобритания и Германия) има асоциации на хората страдащи от този проблем.

Източник: Уикипедия