Лекари в Канадско отделение за спешна помощ се натъкнали на много странен случай – когато животоспасяващите системи са били изключени при четирима терминални пациенти, един от тях е показал продължителна мозъчна активност дори след като те са били обявени за клинично мъртви.

Повече от 10 минути след като лекарите са потвърдили смъртта чрез различни наблюдения, включително липса на пулс и нереагиращи зеници, пациентът е демонстрирал същите мозъчни вълни, които се наблюдават по време на дълбок сън.

Лекарите също така са открили, че смъртта може би е уникално преживяване за всеки пациент, след като са усановили, че фронталното ЕЕГ на мозъчната активност е демонстрирало много по-малко сходства в периодите малко преди смъртта и след нея.

“Имаше значителна разлика в ЕЕГ амплитудите между 30 минутния период преди и в 5 минутния период след спирането на артериалното кръвно налягане при различните хора в групата.”

Източник: Science Alert