Според Валтер Касиоли, психолог и научен консултант към Международната Асоциация на Екзорсистите, през последните години има сериозно нарастване в броя на хората, които са започнали да се занимават с окултни практики.

“Липсата на достатъчно екзорсисти е сериозен проблем, който се нуждае от спешно разрешаване,” казва той пред италианския вестник Стампа. “Окултните и сатанистки практики водят до сериочни физически, психологически и духовни проблеми,” обяснява той.

“Броят на екзорсистите също нарастна но все още няма достатъчно, които да се справят с драматичната ситуация, която засяга всички, но най-вече младите хора, които използват Интернет.”

Проблемите често били свързани с известните Уиджа дъски, които се популяризират като игри дори сред децата. 

Източник: Unexplained Mysteries