Преподавателите по психология много обичат да дават някои психологически загадки на своите студенти, които се отнасят до сериозен конфликт между писаните и неписаните закони. И макар еднозначен отговор да няма, те са полезни за развитието на мозъка и за създаване на умението да разглеждаш една и съща ситуация от различни страни, както и да се поставяш на чуждото място.

Тези въпроси изискват задълбочени отговори, „да“ или „не“ няма да свършат работа. Ето защо, ако искате да опознаете някого, можете да му ги зададете. А как бихте отговорили вие?

1. Би ли отворил плик, в който е написана датата на смъртта ти? С отговора на този въпрос може да разберете дали човекът е фаталист и въобще как гледа на живота.

2. Би ли била приятелка със самата себе си? Отговорът показва какво е самочувствието на човека срещу вас, неговите силни и слаби страни, дали се възприема като интересна личност и т.н.

3. Ако над главата на всеки човек можеше да видиш някакво число, какво би искал да показва това число? Парите им, колко са щастливи, колко години живот им остават или...? С такъв въпрос можете да разберете какво е важно за човека.

4. Какво правиш по-различно от другите хора? Отново отговорът показва колко голямо е самочувствието им, дали имат чувство за хумор и колко щури са всъщност.