Находката е намерена в останките на кораб, който е потънал преди 2600 години. Според древните гърци т.нар. орихалк е бил високо ценен метал, който се е добивал и се е намирал в легендарната Атлантида, изгубеният континент, за който пише Платон.

39-те блокчета са били намерени в потънал кораб, който изглежда е пътувал от Древна Гърция или Мала Азия преди да потъне край бреговете на Сицилия.

Орихалкът е бил сплав, която е наподобявала бронза, и който е бил добиван чрез процес, известен като “циментация”, като са били използвани цинкова руда, въглен и мед. Бил е изключително ценен в Древна Гърция и по стойност е отстъпвал само на златото. 

Източник: Unexplained Mysteries