Ако съдим по ТАЗИ СНИМКА, Луната е приблизително толкова голяма, колкото водната кула. Тъй като доказателствата са точно пред вас, допускам, че сте съгласни с горното твърдение, нали?

Защо се колебаете? Нима не вярвате на собствените си очи?

Може би защото знаете, че снимките често лъжат и че луната определено е по-голяма от кулата.

Отлично. Тук сте абсолютно прави.

Ами ако ви задам няколко общи въпроса за водните кули? Бихте ли могли да ми отговорите, разчитайки само на снимката?

Да, доста е мъгливо, но съм сигурен, че започвате да разбирате – водната кула всъщност не е никаква водна кула. Това е ракетна площадка.

Чувствате ли се подведени? Надявам се, че не. Всеки ден правим преценки, базирани на непълни факти или изображения, които изкривяват реалността.

Реагираме гневно на тона на някой събеседник. „Как смееш да ми говориш така?!“ може да му се сопнете, а той да мисли, че общува съвсем кротко и възпитано. Но тонът, който вие сте „чули“, е повлиян от вашето (неправилно) възприятие, че човекът срещу вас ви е унижил.

Малко преди да навръша 30 години, един от старшите вицепрезиденти на компанията, в която работех, ми каза: „Колкото повече остарявам, толкова по-малко знам.“ Не бе започнал да изкуфява. Дори напротив – ставаше по-мъдър. Организацията се занимаваше с тестване на най-различни нови маркетингови инициативи и след 30 години трудов стаж този старши вицепрезидент беше осъзнал, че инстинктите му често лъжат.

Поглеждайки назад, осъзнавам, че той се опитваше да накара млади момчета като мен да не прибързват с формирането на мнения. Интелектът не е достатъчен, за да открием истината; нужни са ни факти и доказателства.

Но колкото и факти да съберете, някои ваши решения и възприятия ще ви подвеждат. Това значи ли, че трябва да позволявате колебливостта да ви парализира?

Не.

Просто приемете, че не може винаги да сте прави. Бъдете широко скроени дори след като сте взели решение. Ако се окаже, че то е било грешно, бъдете благодарни за възможността да се поучите.

Светът, в който живеем, е много по-сложен, отколкото можем да си представим.

Брус Касаноф, биографичен писател и бизнес коуч, за LinkedIn.com / Мениджър Нюз