Не, това не е сноп светлина, струяща от кораб на извънземни, а специфично земно явление. Светлинният (или слънчев) стълб представлява вертикален стълб или колона от светлина, образуваща се обикновено по време на изгрев или залез. Изглежда, че се формира под слънцето, особено ако наблюдателят вижда феномена от високо или далече. 

Най-общо казано става дума за светлина, която се отразява в ледените кристали в студения зимен въздух. Ширината и видимостта на светлинния стълб показват разположението на кристалите.

Gallery
Явлението се наблюдава най-добре през нощта, но може да се появи и по друго време на денонощието.

Снимка:  Dan Lewis / Shutterstock 

Gallery
Светлинните стълбове понякога са бели, но могат да приемат оттенъка на светлината, която ги озарява.

Снимка: ShurikAK / Shutterstock

Gallery
Някога хората са ги смятали за НЛО.

Снимка: David Homen / Shutterstock

Gallery
Когато светлината на изгряващото или залязващо слънце стигне до ниско падналите кристали, също могат да се образуват светлинни стълбове. 

Снимка: Olga Kurguzova / Shutterstock

Gallery

Снимка: Dzot / Shutterstock

Gallery

Снимка: Zack C / Shutterstock

Gallery

Снимка: solepsizm / Shutterstock

Gallery

Снимка: MiiaLp / Shutterstock

Gallery

Снимка: ShurikAK / Shutterstock