Учени откриха чисто нов тип клетка, скрита в деликатните и разклоняващи се проходи на човешките бели дробове. Тя играе ключова роля в поддържането на нормалните функции на респираторната система и би могла потенциално да вдъхнови създаването на нови лечения, които да се преборят с ефектите на определени заболявания, свързани с тютюнопушенето, твърди ново изследване.

Клетките, известни като секреторни клетки на дихателните пътища (RAS - respiratory airway secretory), се намират в бронхиолите - миниатюрните и разклоняващи се проходи, покрити с авеоли (малки въздушни торбички, които обменят кислород и въглероден диоксид с кръвоносната система).

Новите RAS клетки са сходни със стволовите, които могат да се диференцират в който и да е друг тип клетки в тялото и които са способни да регенерират увредените клетки на алвеолите и да се трансформират в нови.

Специалистите откриват въпросните клетки, след като се обезсърчават от проблемите и ограниченията, свързани с използването на бели дробове от мишки като модели за човешката респираторна система. Между двете системи, разбира се, съществуват определени различия. За да разберат какви точно са те на клетъчно ниво, учените взимат проби от здрави човешки донори и анализират гените във всяка една индивидуална клетка. Именно по този начин те се натъкват на неизвестните досега RAS клетки.

„От известно време насам се знае, че дихателните пътища на човешкия бял дроб се различават спрямо тези при мишките – казва проф. Едуард Мориси, директор на Института по белодробна биология към Университета на Пенсилвания и старши автор на изследването. – Едва наскоро обаче новите технологии ни позволиха да вземем проби и да идентифицираме уникалните клетъчни типове.“

Екипът открива, че и поровете имат RAS клетки. Техните респираторни системи са доста по-сходни с човешките за разлика от тези на мишките. В резултат на това изследователите подозират, че повечето бозайници с подобен размер или по-големи най-вероятно също притежават RAS клетки в своите бели дробове.

RAS клетките имат две основни функции в белите дробове. Първо, те секретират молекули, които поддържат течната обвивка на бронхиолите. По този начин пречат на миниатюрните дихателни пътища да рухнат и усилват ефективността на белите дробове.

На второ място, новооткритите клетки служат и като предшественици на AT2 клетките – те ги регенерират, за да поддържат популацията на AT2 и поддържат алвеолите здрави.

Изследователите смятат, че RAS клетките имат роля в някои заболявания, свързани с тютюнопушенето, включително хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). ХОББ представлява прогресивно заболяване, което с течение на времето води до развитие на дихателна недостатъчност, характеризираща се със затруднено дишане. ХОББ се отнася до група заболявания на белите дробове, които причиняват обструкция на дихателния поток и проблеми с дишането, тъй като дихателните пътища са стеснени. Тези състояния включват емфизем, хроничен бронхит и в някои случаи астма. Всяка година над 3 млн. души по света умират от ХОББ, сочат данни на Световната здравна организация.

На теория RAS клетките би трябвало да предотвратят (или най-малкото да облекчат) ефектите на ХОББ , като поправят увредените авеоли. Изследователите обаче подозират, че пушенето може да увреди или дори напълно да унищожи въпросните нови клетки, което да провокира заболявания като ХОББ.

Пациентите, страдащи от ХОББ, често приемат противовъзпалителни лекарства или се подлагат на кислородна терапия, за да облекчат своите симптоми. Това обаче са временни решения, които не поправят щетите, нанесени върху белите дробове.

RAS клетките биха могли потенциално да подобрят леченията на ХОББ или дори да доведат до създаването на лек за това заболяване. Стига, разбира се, специалистите да могат да се възползват от техните регенеративни свойства.

Изследването е публикувано на 30 март в Nature.

Източник: Science Alert