Антибиотиците подпомагат голяма част от модерната медицина. Използваме ги, за да лекуваме инфекциозни заболявания, но и за безопасно подпомагане на всичко - от операции и химиотерапии до трансплантации на органи.

Спрели сме да откриваме и разработваме нови и така може да ги загубим завинаги. Но как се озовахме в тази ситуация?

Гери Райт споделя какво можем да направим за антибиотичната резистентност.

Лекция от Гери Райт, режисирана от "Артрейк Студио".

Налични са субтитри на български.