Вероятно сте чували за “Планината” от култовия сериал Игра на Тронове. През 2015 година той счупи рекорд, който е стоял непокътнат над хиляда години като е изкачил пет стъпала с тежест от 650 килограма на гърба си. И докато за повечето от нас това е екзотичен подвиг със съмнителни практически ползи за учените означава нещо съвсем различно. Рекордът на Планината се приема за абсолютния максимум на гравитационно привличане, който може да понесе човешкото тяло, а това съвсем естествено налага резки граници върху кръга от планети, които човекът може да колнозира и на които няма да бъде смачкан от силата на гравитацията.

Според екип от учени от университета в Загреб, Хърватска, ние наистина трябва да се откажем от колонизирането на планети, които имат маса по-голяма от четири пъти масата на Земята. И тук говорим за брутални тренировки на бъдещите астронавти-колоонизатори. Всяка планета, която е по-масивна от това, ще наложи всички колонизатори да бъдат огромни и силни като Планината. Учените са стигнали до този извод като са съставили уравнение, в което фактори са били компресируемостта на човешките кости, гъвкавостта на мускулите ни и свободата на движение на краката ни.

Добре е да се има предвид и факта, че сърцето ни едва ще се справи с гравитация от 5g и след тази цифра ние просто ще започнем да припадаме. Но може би новината не е толкова обезсърчаваща, защото най-обещаващия кандидат за земноподобна екзопланета има на повърхността си “само” три пъти земното привличане.

Science Alert