Физици теоретици смятат, че Вселената може да изчезне съвсем внезапно – процесът на подготовка вече е започнал.

Никой не може да каже с точност нито кога, нито как ще се случи това – но математиката позволява да се построят

три сценария.

Сценариите се наричат условно „голям колапс“, „голямо разкъсване“ и „голямо замръзване“ – и всички те са еднакво мрачни.

Екип физици от Мюнхен са създали модел на въпросните „големи взривове“ и смятат, че светът може да замръзне постепенно от загуба на енергия и забавяне на микрочастиците, да колапсира в черна дупка или да бъзе разкъсан на парчета от мощната сила на тъмната енергия.

Всички тези страшни сценарии математически са безупречно обосновани и никой не знае защо те не настъпват.

Физиците смятат, че тъй като не знаем защо Вселената се разширява, то не можем и да сме сигурни, че тя няма да започне да се разширява с все по-голяма скорост, тъй като силата на гравитацията ще действа все по-слабо и по-слабо върху отдалечаващите се един от друг обекти.

А черните дупки могат да възникват според идеята във всяка точка от пространство-времето.

Аналогично на неуправляемото разширение може да се случи и същото неуправляемо свиване – не е казано, че гравитационната константа и други вселенски константи не могат да се променят изведнъж. Отново теоретично това е възможно. Някога изведнъж е настъпил Големият взрив, а какво е било преди него?

Физиците и математиците все пак се утешават от едно – щом Вселената съществува вече 13,8 млрд. години, то има вероятност тя да просъществува още толкова и може би два пъти по толкова.