Унесени в търсенето на тъмната материя и тъмната енергия ние често забравяме, че повечето от добре познатите ни физически частици също са в неизвестност. Но това бе досега. Вече има доказателства, които показват, че липсващата видима материя се е криела в деликатните нишки на космическата паяжина и е свързвала съседни галактики.

Два отделни екипа са използвали сходни подходи за да установят присъствието на барионната материя в пространството между галактиките. Тя се състои основно от различни видове изграждащи материя частички като протони, неутрони и електрони. За нея се смята, че изгражда само 4.6% от всичко, като тъмната материя и енергия са отговорни за останалото. Астрофизиците знаеха за количеството на тази материя сред звездите като изучаваха светлината, която те излъчват и след това умножаваха тази маса по известния размер на Вселената и нейната плътност.

Science Alert