Учените откриха нов тип бактерия, която може да оцелява само от химическите вещества във въздуха. Това откритие може да промени начина, по който да разбираме евентуалния живот на други планети. Микробите са били открити в Антарктика и съществуват благодарение на диетата си от водород, въглероден оксид и въглероден двуокис. Те остават живи и в най-екстремални условия, където няма храна или други енергийни източници.

Не е ли тогава възможно организми на други планети да живеят единствено от газовете в атмосферите им? Оказва се, че това е сценарий, които трябва да се вземе на сериозно, според екипа от университета в нов южен Уелс в Австралия. “Антарктика е една от най-суровите среди на Земята. И въпреки мрака, студа и сухите пустинни райони там може да намерите наистина забележително богатство от микробни колонии”, обяснява Белинда Ферари, водещия учен от екипа. “Големият въпрос сега е дали микробите могат да оцелеят когато има малко вода, когато почвите са много бедни на органичен въглерод и когато има много малко капацитет за произвеждане на енергия от Слънцето чрез фотосинтеза по време на мрачните зими”.

Science Alert