1. Светлината се променя, сенките се изострят.

2. Западната част на небето потъмнява първа.

3. Темпeратурата бавно се понижава.

4. Животните се държат необичайно. Някои замлъкват, други издават тревожни звуци. Тези, които са активни денем, се приготвят да спят, а нощните се разбуждат.

5. Бягащи сенки - трептящи ивици набраздяват земната повърхност и стените на сградите няколко минути преди пълното слънчево затъмнение. Те се виждат добре с просто око, но не могат да се заснемат.

6. По-ярките звезди изпъкват на фона на затъмненото небе.

7. Броеница на Бейли - неравномерни проблясъци по тъмния диск на Луната - явлението може да продължи само няколко секунди.

8. Слънчева корона. Плазмата в слънчевата "атмосфера" с изключително висока температура, но ниска плътност може да се наблюдава с просто око по време на пълно затъмнение.

9. Ловци на затъмнения. Има хора, които са готови да пропътуват километри, за да наблюдават слънчево затъмнение. Любителите на затъмненията се наричат умбрафили (от лат. umbra - сянка). Когато някъде по света може да се наблюдава затъмнение, на мястото често присъства една и съща група ексцентрици, които са оставили всичките си занимания, за да се насладят на гледката.

Източници:  space.com, listverse.com