Знаем за миналото на нашата Вселена: теорията за Големия взрив предсказва, че съвкупността от материя, време и пространство е започнала преди около 14 милиарда години.

Знаем и за настоящето: наблюденията на учени върху галактики ни казват, че Вселената се разширява с ускорена скорост. Но какво да кажем за бъдещето? Знаем ли как ще свърши нашата Вселена?

Винъс Кус изследва трите възможни сценария на космолозите.

Урок на Винъс Кус, режисиран от Antimatter Studio.

Налични са субтитри на български.