Реклама

Стандартни позиции

Банер Име Среднодневни уникални посетители Гарантирани дневни импресии Цена на 1000 импресии Визуализация
M1 Leaderboard (728x90) 39 000 85 000 20,00 лв. преглед
M2 Horizontal Megaboard (960x200) 39 000 85 000 25,00 лв. преглед
M3 Half Page Banner (300x600) 39 000 85 000 22,00 лв. преглед
M4 Medium Rectangle (300x250) 39 000 85 000 20,00 лв. преглед
M5 Medium Rectangle (300x250) 39 000 85 000 16,00 лв. преглед
M6 Half Page Banner (300x600) 39 000 85 000 18,00 лв. преглед
B1

Horizontal Megaboard (1140x200)

Лява вертикална греда (160x800)

Дясна вертикална греда (160x800)

39 000 85 000 32,00 лв. преглед
B2

Лява вертикална греда (160x800)

Дясна вертикална греда (160x800)

39 000 85 000 30,00 лв. преглед

Нестандартни позиции

Банер Име Среднодневни уникални посетители Гарантирани дневни импресии Цена на 1000 импресии Визуализация
O4

Videostitial (640x480)

(планира се показване само на уникални посетители)

39 000 85 000 40,00 лв. преглед
S1 Sticky Scroll (150x150) 39 000 85 000 16,00 лв. преглед
O1 Transparent Video Overlay (300x250) 39 000 85 000 35,00 лв. преглед
F1 Footer (1920x100) 39 000 85 000 18,00 лв. преглед
C1 Peel Away 39 000 85 000 22,00 лв. преглед
C2 Corner (140x80) 39 000 85 000 18,00 лв. преглед
O2 Rollband (750x200) 39 000 85 000 30,00 лв. преглед
O3 Rollband Video (550x200) 39 000 85 000 35,00 лв. преглед
V2 Video (300x250) 39 000 85 000 22,00 лв. преглед
F2 Filmstrip (300x600) 39 000 85 000 25,00 лв. преглед
H1 Fasha (1920x50) 39 000 85 000 13,00 лв. преглед

Позиции за мобилни устройства

Банер Име Среднодневни уникални посетители Гарантирани дневни импресии Цена на 1000 импресии Визуализация
M101 Leaderboard (320x50) 11 000 25 000 12,00 лв. преглед
M102 Leaderboard (320x50) 11 000 25 000 8,00 лв. преглед
M103 300x100 11 000 25 000 14,00 лв. преглед
M104 300x100 11 000 25 000 10,00 лв. преглед
M105 Medium Rectangle (300x250) 11 000 25 000 18,00 лв. преглед
M106 Medium Rectangle (300x250) 11 000 25 000 14,00 лв. преглед

За рекалама, моля свържете се с Цвета Милтенова - tzmiltenova@manager.bg, тел.: 02 983 13 05.