„Не трябва да сте велик, когато започвате нещо, но ще трябва да започнете, ако искате да станете велик.“ (Зиг Зиглар)

Зиг Зиглар ( 1926 - 2012 г.) - американски автор и лектор в областта на продажбите и личностната мотивация.