„Ако се построи къща на щастието, най-голямото помещение ще е чакалнята.” (Жул Ренар)

Жул Ренар (1864-1910) -  френски писател, мислител от 19.век.