Жул Ренар за щастието

30 октомври 2018 г., 12:10
403

Shutterstock

„Ако се построи къща на щастието, най-голямото помещение ще е чакалнята.” (Жул Ренар)

Жул Ренар (1864-1910) -  френски писател, мислител от 19.век.

Ключови думи:
Коментари