„Едно общество е демократично, когато никой не е толкова богат, за да купи някого, и никой не е толкова беден, за да се продаде.“ (Жан Жак Русо)

Жан-Жак Русо е женевски философ, писател, музиколог и композитор, работил през голяма част от живота си във Франция.