Климатичните промени са пряка заплаха за човешкото здраве и все повече научни изследвания показват, че бременните жени са особено уязвими на по-горещите от обичайното лета.

Нов анализ на 70 проучвания от цял свят открива, че по-високите температури по време на бременността са свързани с леко повишение както на преждевременните, така и на мъртвите раждания.

Въпреки че рискът изглежда относително минимален, учените са разтревожени, че за в бъдеще това може да окаже сериозно влияние върху общественото здраве – особено на фона на факта, че климатичните промени предизвикват все по-интензивни и чести топлинни вълни.

Не само малките деца, възрастните и хората с придружаващи заболявания трябва да бъдат предупреждавани за опасностите от силните топлинни вълни – бременните жени също трябва да внимават, казват учените.

Бременността може да бъде изключително тежка за човешкото тяло – тя кара сърцето да работи по-усърдно, покачва вътрешните температури и прави организма ни уязвим за топлинен стрес, изтощение и дехидратация.

„Бременните жени трябва да бъдат сред групите, за които обикновено се смята, че са изложени на по-висок риск от състояния, свързани с високите температури“, заключва международният екип.

Полевото проучване е относително ново, но от това, което знаем до момента, има причина да се тревожим както за майката, така и за бебето.

Нито едно от 70-те анализирани проучвания не успява да установи ясни причина или следствие. В общ план обаче се наблюдава общ шаблон, който е постоянен и тревожен.

Наблюдателно проучване, публикувано през 2019-а и базирано на оценка на 56 млн. раждания в САЩ, също открива връзка между високите температури по-кратките периоди на износване на плода.

Що се отнася до сегашния мета анализ, целта на изследователите е била да определят как топлинната чувствителност засяга три неща по време на бременността: мъртвото раждане, преждевременното раждане и раждането на бебе с ниско тегло.

70-те проучвания, които са били обект на анализ, са проведени в 24 държави, по-голямата част от които са базирани в Северна Америка, Европейския съюз, Австралия и Нова Зеландия, макар че няколко са проведени в държави с нисък и среден доход.

С всяко покачване на температурите с 1 градус по Целзий, рискът от мъртво раждане се увеличава с приблизително 5 процента (средно). При продължителни топлинни вълни рискът от преждевременно раждане скача с 16 процента.

За справка – средната световна стойност на преждевременните раждания е 10 процента. Т.е. влиянието на силните жеги (ако има такова) е относително малко в сравнение с всички останали фактори, които могат да повлияят на една бременност.

Анализът показва и че ражданията на бебета с ниско тегло например се среща само при 3 процента от децата, родени по време на топлинна вълна (а връзката между двете се среща много по-рядко).

Макар и само 18 от 28 проучвания да откриват връзка между теглото при раждане и излагането на топлина, 40 от 47 се натъкват на връзка между преждевременните раждания и жегите.

“Доказателствата бяха най-силни и консистентни за топлинните вълни – пишат авторите. – макар че най-голям засегнат брой хора имаше сред онези, при които е имало натрупващи се дози топлина по време на цялата бременност.“

Това означава, че излагането на топлина може да се натрупва по време на целия период на бременността, макар че крайният резултат да варира между определени социоикономически групи.

Така например докато някои проучвания подсказват, че бременните жени от ниските и средни класи са уязвими на топлинно излагане през всичките 9 месеца, други изследвания в държави с високи доходи откриват, че излагането е най-високо през последните седмици.

Уви, трудно е генерализираме резултатите заради различните методологии, използвани по време на проучванията, както и заради разнообразните субпопулации, които са били обект на изследване.

Няколко изследвания например откриват, че преждевременните раждания зачестяват само когато температурите надвишат 25 градуса по Целзий. Това би могло да обясни защо други проучвания при температури под тази граница не достигат до подобни резултати.

Страшно много фактори могат да окажат влияние на изхода на дадена бременност – от образование, достъп до здравеопазване, храна и наличие на климатични системи. Дори полът на детето би могъл да изиграе роля.

Проучване в Япония например открива, че спонтанните аборти са били по-често срещани сред мъжките ембриони при дълги излагания на топлина. Метаанализът на 70-те проучвания се натъква на сходна връзка. Защо? Все още не знаем

Изследването е публикувано в BMJ.