Следващата загадка често се среща на курсовете по информационни технологии. Засечете време и вижте колко бързо можете да я решите.

Едно семейство има три дъщери. На колко години е всяка от тях, ако знаем, че:

1. Ако умножим заедно възрастта на им, ще получим 36.

2. Сборът от годините на трите е общо 13.

3. Най-голямата сестра ходи на уроци по пиано.

Вижте решението на следващата страница.