В един горещ летен ден Шерлок Холмс и Уотсън се разхождали край реката, когато дочули плач. Доближили се и видели разстроено младо момиче, което почивало на брега.

- Какво се е случило – попитали те.

- Не можете да си представите колко скъпа ми беше тази гривна – казало момичето. Идвам тук всеки ден. Днес си свалих гривната, сложих я отгоре върху книгата си и така съм заспала. Когато се събудих, гривната я нямаше.

Шерлок Холмс се замислил и хвърлил поглед наоколо. По пясъка нямало други стъпки, освен тези на момичето. В близост имало петима души – един гмуркач, който търсел раци, рибар, който хвърлял въдица от брега, двойка, която разхождала кучето си и една възрастна дама, която седяла на сянка и си веела с ветрило.

- Елементарно, Уотсън. Вече знаем кой е взел гривната. – възкликнал прочутият детектив. След като претърсили заподозрения, върнали гривната на момичето.

У кого са открили гривната?

Вижте отговора на следващата страница.