Уравнение на щастието

За да си щастлива с един мъж, трябва много добре да го разбираш и мъничко да го обичаш.

За да си щастлив с една жена, трябва много да я обичаш и да не се опитваш да я разбираш.

Парадокс на дълголетието

Женените мъже живеят по-дълго от ергените, но по-често са готови да умрат.

Динамика на промените

Една жена се жени с един мъж с надеждата да го промени, но така и не успява.

Един мъж се жени с една жена с надеждата, че тя няма да успее да го промени, но точно това става.

Техника на дискусията

Една жена винаги има последната дума във всяка дискусия. Каквото и да каже един мъж след тази последна дума, то ще е начало на нова дискусия.

Кога ще се ожениш?

Старите лели идваха при мен на сватби и ме сръгваха в ребрата с думите "Ти си следващия". Спряха да го правят, когато започнах да правя същото на погребения.

Забележка:

Материалът е предназначен за умна жена, която иска да се посмее, или за умен мъж, който може да го понесе.